Zomerkamp 2020

Beste ouders en liefste leden

Na veel gesprekken en lang nadenken hebben we de juiste oplossing gevonden om ons kamp alsnog te kunnen laten doorgaan. In de volgende alinea's deel ik jullie mee hoe ons kamp in grote lijnen gaat verlopen.

ZIEKE LEDEN EN LEIDING BLIJVEN THUIS!

Wie ziek is of in de vijf dagen voor het kamp symptomen heeft – hoesten, verstopte neus, koorts, diarree, keelpijn, moeilijk ademen – blijft verplicht thuis.

Experts hebben een lijst opgesteld met risicogroepen: ernstige meervoudige chronische aandoeningen, kinderen onder behandeling met hoge dosissen corticosteroïden, dwz. hoger dan 20mg per dag, Kinderen onder combinatiebehandeling met immuunonderdrukkende medicatie. Kijk even op de officiële ksa-website (https://www.ksa.be/corona-kampen) voor meer informatie.

Behoort je kind tot een van die risicogroepen? Dan heeft het de toestemming en een attest van een dokter nodig om mee op kamp te mogen. We rekenen op u, als ouder, om dat in orde te brengen.

 

We weten dat dit strikt is, maar het is zeer belangrijk. We rekenen dus op u om dit goed op te volgen en op uw eerlijkheid. Als u uw kind meestuurt, wil dat zeggen dat u de voorwaarden erkent en respecteert.

Het is in ieders belang, ook in die van uw kind.

 

IEMAND ZIEK OP KAMP?

Als er tijdens het kamp iemand ziek wordt, volgen we het stappenplan dat daar door de jeugdsector en de overheid opgesteld is. Zieke leden moeten naar huis. We willen dus vragen om tijdens het kamp beschikbaar te blijven om, indien nodig, uw kind te komen halen.

CONTACTBUBBELS

We delen onze groepen op in bubbels van maximaal 50 personen. Zo’n bubbel bestaat uit zowel leden als leiding. Binnen die bubbels mag er normaal gespeeld, geslapen en gegeten worden. Tussen de verschillende bubbels is er zo weinig mogelijk contact. We eten, slapen en wassen ons op aparte momenten en reinigen contactoppervlakken tussendoor. We voorzien voldoende afstand en als het niet anders kan, dragen we mondmaskers. Handen wassen en andere hygiëne blijven belangrijk. We maken dus een soort minikampjes in ons kamp.

 

Hoe onze bubbels er precies gaan uitzien, wordt later meegedeeld. Dit omdat de opsplitsing afhankelijk is van het aantal inschrijvingen! 

Het aankomstuur zal verschillen per bubbel, ook dit wordt later nog meegedeeld.

 

Het is belangrijk om te weten dat ouders absoluut niet op de weide mogen komen, dus we vragen jullie vriendelijk om uw kind gewoon af te zetten en door te gaan. Doe dit voor onze veiligheid en die van uw kind.

 

Ook worden er dit jaar geen bussen voorzien om de kinderen op te halen. Van de ouders wordt dit jaar verwacht om hun kinderen ZELF op te halen 28 (1&2) of 31 juli. de exacte uren worden nog meegedeeld. 

 

OPGELET:

Het kan zijn dat zussen niet in dezelfde bubbel terechtkomen omdat ze bij hun leeftijds-genoten ingedeeld worden. Ze zullen dan tijdens het kamp ook weinig direct contact met elkaar kunnen heb- ben. Voorzie dus voldoende eigen spullen per kind. Shampoo en tandpasta delen is bijvoorbeeld niet toegelaten.

HYGIËNEMAATREGELEN

We voorzien extra hygiënemaatregelen en ook materiaal daarvoor: zeep, reinigingsproducten, handgel, papieren handdoeken, handschoenen, zakdoekjes,… We  vragen om voor je kind de volgende zaken mee te geven:

  •  Mondmasker: nodig voor contact met mensen van buiten de eigen bubbel, bv. openbaar vervoer

  •  Papieren zakdoeken (geen stoffen zakdoeken!)

  •  Eventueel handgel

  •  Extra warme kleren (want buiten spelen = bye bye virus!)

  •  …

 

INSCHRIJVEN?

Onze leidsters zullen per ban contact opnemen met de ouders. Dit zal telefonisch of via mail gebeuren. Als je al zeker bent dat je meegaat, kan je je inschrijven via onderstaand formulier.

 

 

 

PRAKTISCHE INFORMATIE

Experts raden aan om na het kamp minstens een week niet in contact te komen met andere mensen, zeker niet als die mensen een risicoprofiel hebben. Ook snel wisselen tussen jeugdactiviteiten – bv. andere vakantiekampen, speelplein, enz. – wordt afgeraden. Voorzie dus best een week tussen twee activiteiten.

 

Bij vragen of bezorgdheden kan je contact opnemen met Luna Claes (+324 83 47 69 75).

Bedankt voor jullie begrip en vertrouwen. We maken er een geweldig kamp van!

Hopelijk tot op zomerkamp!

 

De leiding van KSA Basiliek

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now